Om vi på Solariemäklarna bedömer att
kundunderlaget är tillräckligt kan vi ställa
ut ett solarium på Er arbetsplats, bostadsrättsförening
eller hyresgästförening helt utan kostnad.

Vi har ingen fast hyra utan intäkterna till oss
är baserade på hur mycket solariet används.
Vi monterar en mynt- / pollettbox på solariet
och 20:- per solning skall gå till oss. Fördelen med
detta system är att månadsavgiften betalas av
de som nyttjar solariet och de som aldrig solar är
inte heller med och betalar.

I detta avtal ingår service, rörbyten och
desinfektionsvätska.
Ni står för utrymmet, strömförbrukningen samt
kostnaden för torkpapper.

Givetvis har Ni full möjlighet att sälja solningarna
för mer än de 20:- som skall gå till oss, för att
täcka Era kostnader.

Smidigt, eller hur?
 

Webmaster: Tammi Mars